Mikao Usui

Mikao Usui

Az Usui Reiki
Frank Arjava Petter Usui REIKI-mester több mint 12 évig japánban élt ( 1. A REIKI-tűz. , 2. Dr Usui hagyatéka. 3. Dr.Mikao Usui eredeti kézikönyve. 4. A Reiki kompendium.és és és... könyvek szerzője) kutatásai szerint az eredetileg, nyugaton széles körben elterjedt Usui reiki történet, lényegében nem felel meg a teljes valóságnak. Frank Petter információit különböző forrásokból merítette (többek között a japán Usui Reiki. Ryoho Gakkai). Ellentétben az oly sok könyvben megjelent „Usui Reiki Legendával” Petter olyan tényeket talált, amelyek e gyógyító módszer másik eredetére utalnak: A Reiki tulajdonképpen a kínai Qi Gong egyik formája,...így Frank Arjava Petter.

Usui Reiki
Frank Arjava Petter eredeti szövege
Usui Mikao nem volt sem orvos, sem a keresztény szerzetes, csak egy császárhű japán üzletember és buddhista. Önmagában felmerült kérdéseire keresve a válaszokat, különböző Nyelveket tanult, például kínait, angolt, a Szentírást, "szanszkrit"-ot és talán még héberül is tanult. Tanulmányozta az ősi kultúrák vallásait és spirituális tanításait.

Egyszer, ahogy a "szent írásokat" tanulmányozta lelt rá a kézzel való gyógyítás tényére, mint ahogyan azt Jézus, Budha és más Megvilágosodottak tették. Ekkor utazott haza Japánba Felment Kyotóban a szent”Kurama" hegyre. Böjtölt, imádkozott és meditált, mígnem 21-ik, elnyerte a REIKI-be való beavatást. Nos, kétféle változattal találkozhatunk, az egyik szerint Usui a Kurama Dera-ban azaz a Kumara Templomban bőjtölt és ott volt egy Satori-ja (látomása, megvilágosult pillanata vagy felvillanása) mások ragaszkodnak ahhoz, hogy a Hegycsúcson. A lényeg az, hogy megtörtént. Először is, kézrátétellel megszabadította saját magát szenvedéseitől majd a családját és barátait. Hamarosan elterjed ennek a csodás gyógyításnak a híre és egyszer csak sorokban álltak már a háza előtt a gyógyulni kívánók.

Ettől a pillanattól kezdve Usui Reiki szemináriumok, workshopok és a gyógyító ülések tették ki a mindennapi életét. Majdnem 60 éves volt, már amikor is megalapította a”Usui Shiki Ryoho", azaz a”Usui Reiki gyógyító társaságot. Ekkor már sok általa beavatott mester és tanítvány vette őt körül.
1921-ben alapította meg első Reiki klinikát Tokióban, hiszen az egyre több és több beteget saját házában már nem tudott ellátni. Amikor a nagy földrengés után 1923-ban, Tokióban, több ezer ember megsérült, akkor már a klinika is túl kicsi lett, így hamarosan nyitott Naganoban egy újabb klinikát is. Családjával szintén Naganóba költözött.
A Reiki parancsolatait nem Mikao Usui határozta meg, hanem a Japán Meiji császár (1868-1912). Ezeket Usui csak átvette a népnek szóló császári egyéb iránymutatásokból és alkalmazta azokat az Usui Reiki -re.

Az állítólagos ingyenes Reiki munka "a kiotói nyomornegyedben " sem felel meg a valóságnak. Inkább csak arról van szó, hogy az 1923-as szörnyű földrengés sérültjeit látták el REIKI gyógyítással. Ennek a földrengésnek kb. 40. 000 halálos áldozata volt.
Usui Mikao 1926-ban bekövetkezett halála előtt, nem C. Hayashi-t nevezte ki utódjának, hanem barátját és munkatársát Ushidát. Ushidától származik a Mikao Usui sírkövét díszítő felirat is. Hayashi csupán csak egy volt a sok Usui Mikao által beavatott mesterek közül.

Az Usui Sensei által alapított Usui Reiki Ryoho Gakkei első elnöke maga Usui Sensei volt. A második elnök Ushida úr, a harmadik, Taketomi, a negyedik Watanabe, az ötödik Wanami és a hatodik Koyama egy nő.A jelenlegi elnök Kondo úr.

A tradicionális Usui rendszer tudását egyáltalán nem csak szóbeli átadáson alapuló tanítás.Usui, összes tanítványának egy személyesen összeállított kézikönyvet adott át. Az Usui könyv elméleti része a 1998-ban "Reiki, The Legacy of Dr. Usui" címmel jelent meg. Ezt követte a gyakorlati rész 1999-ben "Original Reiki Handbook of Dr. Usui Mikao” cím alatt.

Nem csak egy Usui Reiki rendszer létezik. Nyugaton is és a japánban is különböző irányokba kezdett el fejlődni.

Az Usui Reiki része a Shintoizmusnak.
Az Usui reiki része a Shintoizmusnak szorosan kapcsolódik a buddhizmushoz a taoizmushoz és egyéb más áramlatokhoz is. Frank Petter Arjava szerint Japánban a buddhizmus és a Sintoizmus olyan szorosan összefügg, hogy nem is lehet egyértelműen szétválasztani őket.Az Egyesült Államokban és Európában is továbbfejlődött.véve Frank Petter Arjava kutatásait, egyértelművé válik, hogy nem lehet az "eredeti Usui Reiki tanításról," beszélni.Nem kérdés, hogy az Usui rendszer Usui halála után különböző irányokba fejlődött tovább.

Következtetés: nincs egyetlen "igazi Reiki,(Usui reiki) hanem másfajta, illetve továbbfejlesztett változatok.

Az összes irányzatban közös a Rei ki-erő, az egyetemes Életerő, amely kimeríthetetlen forrása számunkra elérhető . Az Univerzum csodálatos ajándéka minden élőlény számára melyet nemcsak használhatunk dehasználnunk is kell.
Dr. Usui haláláig több mint 2000 embert avatott be. Leghíresebb tanítványai rendszeresen tartottak szemináriumokat és gyakorlati napokat japán egész területén épült klinikákon és REIKI központokban..

Röviddel Usui halála után mely 61 éves korában érte el, Usui Shiki Ryoho emlékművet állíttatott a mesternek melyen ez áll:

Dr. Mikao Usui emlékére, „Aki komolyan tanul, odaadással dolgozik saját magán, saját testét és szellemét tökéletesíti, hogy egy jobb ember lehessen, az,az ember egy nagy szellemű ember. Azokat az embereket, akik saját maguk nagy szellemét a társadalom javára fordítják, hogy a helyes utat mutassák és, hogy jót tegyenek Tanítóknak, hívják. Ezen tanítók egyike volt Dr. Mikaomi Usui. Megtanította az embereknek az Univerzum REI KI-jét.

Ez az emlékmű, amelyen Usui életéről még több olvasható az életművére való emlékeztetés céljával épült. Ide bárki eljöhet, és ihletet merítve meditálhat.

Tisztelet és megbecsülés övezze Usui emlékét.