Reiki beavatások

Reiki hangolások

REIKI behangolások, beavatások

A behangolások képezik a Usui-féle természetes gyógymód lényegét. A Reiki japán szó az Egyetemes Életerőt Adó Energia megjelölésére, ezzel az energiával születésünktől fogva mindannyian rendelkezünk. Bárki ráteheti kezét egy másik személyre és így adhat neki mágneses életerő energiát. Ami Usui rendszerét különlegessé teszi, az a behangolási folyamat, melyet úgy írhatunk le, mint olyan beavatási szertartásokat, melyek során egy Reiki-mester egy nagyon ősi tibeti módszer segítségével energiát ad át felfokozott befogadásra képes állapotban lévő tanítványának. Ez az energia olyan módon működik, hogy a tanítvány feje tetején létrehoz egy nyitott csatornát a beáramló kozmikus energia számára, melyet az a kezelések közben használhat a jövőben. Ezenkívül megnöveli a test rezgésszámát, s ez elindít egy 21 napos tisztulási folyamatot, mely amiatt következik be, hogy az adott személy energiái gyorsabban kezdenek működni és emiatt megszűnnek az energiablokkok, és szinte "levedli" magáról a negatív működési mintákat. A behangolások nagyon precíz folyamatok és csak olyan Reiki-mester által végezhetők el, aki elsajátította dr. Usui módszerét.

A Reiki fokozatai Ha egészséges vagy, akkor a reikit relaxálásra, a stressz enyhítésére, egyéni energiaszinted helyreállítására használhatod. Ha nem vagy egészséges, vagy valamilyen problémával küszködsz, legyen az testi, szellemi, érzelmi vagy spirituális jellegű, a reiki kulcsszerepet játszhat abban, hogy vállald gyógyulásod felelősségét. Amikor először használod a reikit, megnyitod önmagad a saját gyógyító erőd számára, elfogadod a betegséget vagy a nehézséget, és vállalod, hogy megérted az üzenetét. A reiki abban is segít, hogy legyen bátorságod megváltoztatni életednek azokat a mozzanatait, amelyek változtatásra szorulnak. A reiki erőt és energiát ad ahhoz, hogy felelős módon gondolkodj az életedről, és úgy is cselekedj. Ha reiki-kezelést adsz vagy kapsz, nagyon mélyen érintesz meg valamit önmagadban. Úgy is mondhatnánk: "legbensőbb lényedet". A reiki valójában az önmagad és mások iránti szeretet kifejeződése, s mint ilyen, hozza létre a gyógyulást. A reiki hatására intuíciód is kiélesedik. Hozzáférést nyersz a benned lappangó lehetőségekhez. Öngyógyításra mindenki képes, és a reiki az a csodálatosan kreatív eszköz, amelynek segítségével mindenki gyakorolhatja ezt a képességét.

A Reiki-szimbólumok

A tibeti szerzetesek már az ősidőkben rájöttek, hogy gyógyító csatornáink "rezgésbe" hozhatók, hogy több energiát vigyenek át. A reiki ma is az általuk bevezetett szimbólumok és mantrák alkalmazásával állítja elő a csatornák vibrációját, az egész test rezgési frekvenciájának növelését. A szimbólumok két részből állnak: egy rajzolt jelből és annak nevéből, amelyet mantrának is neveznek. A jel látható formában jeleníti meg a szimbólumot, a név pedig akusztikusan, hogy hallhassuk és megtapasztalhassuk a rezgését. A behangolás fontossága Ahhoz, hogy reiki-"csatornává" válj, előbb meg kell valósítanod a reiki-erőre való "ráhangolódást". Ez valójában azt jelenti, hogy összekapcsolódsz az univerzális életenergiával, és meríteni tudsz belőle. A behangolódás a reiki rendszerének kulcsa, ebben különbözik a többi kézrátételes gyógyító, energetizáló módszertől.

Az első fokozat

A behangolás során a reiki-tanítvány rezgése a reiki magasabb rezgésének szintjére emelkedik, hogy testén több energia áramolhasson át. A behangolás megemeli a négy felső csakra - a negyedik (szív), az ötödik (torok), a hatodik (harmadik szem) és a hetedik (korona) csakra - rezgését. Az első fokozatú behangolás elsősorban a fizikai testet nyitja meg, hogy a tanítvány több univerzális életenergiát fogadhasson be, és bocsáthasson át magán. Az első fokozatú behangolás után a reiki-energia átáramlik a kezeden, tehát már képes vagy reikit adni önmagadnak és másoknak. Megfigyelheted, hogy a kezedből gyógyító melegség sugárzik, ami finom bizsergéssel vagy lüktetéssel járhat együtt. Az univerzális életenergia mindig a befogadó számára szükséges mértékben áramlik, és ő is csak annyit fogad be, amennyire szüksége van. A kezelés közben érezni fogod, hogy csatorna vagy: az energia nem tőled vonódik el, hanem keresztülhalad rajtad. Miközben reiki-kezelést adsz valakinek, magad is feltöltődsz és felfrissülsz.

A második fokozat

Ha már behangolódtál az első fokozatra, és úgy érzed: elegendő tapasztalatot szereztél a reikivel, szeretnél többet is megtanulni, szeretnéd az általad adott kezelést elmélyíteni, jelentősebbé tenni, akkor itt az idő, hogy elsajátítsd a második fokozatot. Japánban ennek a fokozatnak "Oku Den" a neve, ami az Én alaposabb felderítését jelenti - azaz "mélyebb tudást". A második fokozat különleges hatást gyakorol az étertestre (a csakrák rendszerére), inktuíciód és gyógyító képességed nagy mértékben felerősödik.

A második fokozat olyan technikákat ad, amelyek segítségével a nem fizikai dimenziókban is használhatod az energiát. megtanulod, hogyan juttasd távolba az energiát. Ezen kívül megtanulsz egy különleges módszert a mély érzelmi és mentális problémák kezelésére. A második fokozatú reiki-behangolás tovább erősíti a csakrák energiakészletét. Most aktivizálódik a három reiki-szimbólum is. Ez a behangolás élesíti az intuíciót és a képzelőerőt, amire a táv- és a mentális kezelésnél van szükség. A rezgés frekvenciájában végbemenő "mennyiségi ugrás" a második fokozaton többszöröse annak, amit az első fokozaton tapasztaltál.

A harmadik fokozat

Ezt a fokozatot egyes mesterek két részre osztják. Azok a tanítványok, akik már használják a második fokozat energiáját és szimbólumait, ugyanakkor úgy érzik, hogy a továbblépésükhöz még valamire szükségük van, azonban tanítani nem akarják a reikit, részt vehetnek egy olyan tanfolyamon, melyen megkapják a negyedik (mester) szimbólumot a hozzá tartozó behangolással. Ezt III/A fokozatnak nevezzük és a tanítvány önmaga mesterévé válik. Az "A" az Advanced Degree-t, vagyis haladó fokozatot jelöli. Amikor úgy döntesz, hogy a reiki-mesterek útjára lépsz, és megszerzed a harmadik (mester-tanári) fokozatot, elhivatottságot kell érezned a tanítás iránt. Lehet, hogy azt érzed: még többet kell megtudnod önmagadról, és tapasztalataidat arra akarod használni, hogy segíts másoknak felfedezni és szeretni önmagukat. Ha megszerzed a harmadik fokozatot, elkötelezed magad, hogy gyakorolni, tanítani és mindenekelőtt élni fogod a reikit.

Az első fokozatról bővebben

Az első fokozat tanfolyamán részt vevők egyik első kérdése általában az, hogy miért is vannak ezek a fokozatok a Reikinél. Usui korában tanítványai együtt utaztak vele, s így lassan, fokozatosan nyerték el a beavatás különböző fokozatait, míg végül maguk is mesterekké válhattak. Korunkban a behangolások fokozatokra való felosztása könnyebbé teszi, hogy elkülönítsük egymástól az energia növekedésének különböző stádiumait. Hasznos, ha minden tanítvány számára elegendő időt adunk ahhoz, hogy alkalmazkodhasson az elért magasabb rezgésszinthez, és elsajátítsa ennek a szintnek a használatát, mielőtt továbblép a következő fokozathoz. Az első fokozat tanfolyamán a tanítvány a Reiki-energiára való állandó ráhangolást kap a behangolás segítségével. Ez a behangolás segítik a befogadó rezgésszintjét úgy átalakítani, hogy több energia áramolhasson át testén. Alakítások történnek az éteri testen is eközben párhuzamosan. A Reiki rendkívül egyszerű módszernek bizonyul, ha a felhasználására kerül sor. Elsajátításához nem szükséges intellektuális erőfeszítés, akár gyerekek is megtanulhatják a kurzus alatt. Miután a tanítvány megkapta a behangolást elkezdi saját magát kezelni. Az emberek általában ilyenkor érzékelik a különbséget behangolás előtti állapotuktól, mivel vagy melegebbnek érzékelik testüket, vagy bizsergést és lüktetést éreznek, s mindezt először kezükben érzik. Olyan gyakorlatokat is végeznek, melyekkel a kinesztetikus érzékenység fejleszthető, ezután pedig a mások kezeléséhez szükséges kézpozíciókat sajátítják el. A csoportos kezelés lehetősége is adott amikor is a diákok kezdik megérezni, hogy mindenki mennyire más energiát vonz magához. Mindenki lehetőséget kap arra is, hogy a csoport együtt kezelje őt. Az első fokozat után javasolt a 21 napos önkezelés. Ajánlatos az elkövetkező 21 napról naplót vezetni. Célszerű rögzíteni az egyes változásokat, már csak azért is, hogy később újra elolvasva ezeket, biztosabbak lehessünk abban, hogy a Reiki valóban elősegítette tisztulásunkat és gyógyulásunkat. Ajánlott lefekvés előtt minden este egy önellenőrző gyakorlatot végezni. Mai világunkban különösen fontossá vált, hogy mindenki felelősséget vállaljon azért, hogy egyre tudatosabbá váljon. Ha az áramlást folyamatosan fenn akarod tartani, nagyon hasznos, ha esténként önértékelést végzel. Gondold végig az egész nap eseményeit és vizsgáld meg, hogyan viselkedtél a különböző emberekkel és az adódott helyzetekben! Mi az, amit megfelelően tettél és mi az, amin változtatnod kellett volna? Mire emlékszel legtisztábban? Úgy fogod találni, hogy azok az emlékképeid, melyekre legtisztábban emlékszel, mindig olyankor keletkeztek, amikor különösen tudatos vagy éber állapotban voltál. E gyakorlat elvégzése segít, hogy világosabban lásd saját viselkedésedet. Kis gyakorlással "látod majd magad, miközben figyeled magad". A gyakorlás hozzásegít ahhoz is, hogy idejében észre vedd, mikor folyamodsz régi, nem megfelelő viselkedésmódhoz egy új helyzetben. Nagyon helyénvaló, ha ezen önmagadat felidéző gyakorlat közben Reiki-kezelést adsz magadnak. Ez is segít, hogy még több, már nem megfelelő viselkedésmintától megszabadulj és gondolkodásod újra kiegyensúlyozott, legyen. Átélheted azt is, hogy a felszínre törnek régen eltemetett emócióid, és lassan kezdesz megszabadulni tőlük, mivel sok viselkedésmintánk eredete éppen ezekhez a régi emóciókhoz kötődik. Az első fokozat tanfolyamán van még egy fontos dolog, amit fontos megemlíteni., Mégpedig az, hogyan is foglalkozzunk azokkal, akik éppen kritikus időszakot élnek át gyógyulásuk közben. Legelőször is, valahányszor csak egy új személy kezeléséhez kezdesz, mindig bizonyosodj meg afelől, hogy legalább három egymást követő kezelést felvállal, s ha lehet, ez három egymást követő napon történjen. Gyakran előfordul ugyanis az, hogy az energia csak egy kb. háromnapos "késéssel" vándorol át az anyagi testből az éteri testbe, vagy onnan vissza. Ez idő alatt tehát az az ideális, ha folyamatosak a kezelések. E folyamat eredményeképpen az akut betegségekben szenvedők a kezelések első két vagy három napján nagyobb fájdalmat fognak érezni, mivel akkumulálódik a gyógyító energia. A fájdalom aztán eltűnik a harmadik napon. Jó, ha figyelmeztetjük a pácienst tehát arra, hogy betegsége először fel fog erősödni, de ez csak átmeneti jelenség. Ha a páciens krónikus betegségben szenved, problémája már igen régóta tart (ilyen pl. az ízületi gyulladás), akkor rendszerint azt fogod tapasztalni, hogy a Reiki szinte azonnali megkönnyebbülést okoz. S ha tovább folyik a krónikus betegség kezelése, akkor folyamatosan történik a javulás egészen hosszú időn át. Az ilyen esetekben, ha van egyáltalán válságos szakasz a gyógyulás során, akkor ez általában a kezelés megkezdése után néhány héttel következik be. Ez amiatt van így, mert azok a toxikus anyagok, melyek a betegség létrehozásáért is felelősek, lassan ürülnek ki a szervezetből, s végül már csak egyetlen "erődítményben" tartják magukat a testben. S úgy tűnik, hogy épp ezeket az anyagokat, vagyis a probléma utolsó maradványait a legnehezebb kiűzni a testből. S néha, ha a páciens ehhez a szakaszhoz érkezik (e periódust fizikai méregtelenítésnek is nevezzük), sokkal intenzívebbnek fogja érezni betegsége szimptómáit, mint bármikor azelőtt. Ekkor feltétlenül biztosítani kell őt a felől, hogy ezek a szimptómák a toxikus anyagok végső kiürülése miatt jelentkeznek. Ilyenkor adjunk pluszkezeléseket, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Azt javaslom azonban, hogy a krónikus betegségekben szenvedőket ne figyelmeztessük előre a szimptómák felerősödésére, mert lehet, hogy éppen ezáltal ösztönözzük őket arra, hogy ez bekövetkezzen, s ha nem szólunk, esetleg semmilyen kritikus dolog nem történt volna. De ha mégis fellép a kritikus szakasz, akkor már tudni fogod, miről is van szó, és megnyugtathatod őket, hogy teljesen helyénvaló a dolog és segíthetsz eloszlatni félelmeiket. De akut betegségek esetén jó, ha a pácienst előre figyelmeztetjük, hogy a gyorsan zajló folyamatok következtében esetleg átélik majd a fizikai méregtelenítés negatív hatásait is, mivel ez igen gyakori jelenség. Ha az akut beteg krízise komoly, akkor ösztönözzük a pácienst arra, hogy keressen fel egy orvost. Kezeléseid ilyenkor csak gyorsítják a gyógyulás folyamatát, mivel a személy csak azokat az energiákat veszi át, melyek gyors gyógyulását segítik elő. Ha krónikus betegségről van szó, akkor a páciens minden valószínűség szerint már járt orvosnál. Ilyenkor kezeléseid segítik, hogy megszabaduljon azoktól a méreganyagoktól, melyek hosszú idő alatt halmozódtak fel szervezetében. Nincs megszabott időtartama annak, hogy egy-egy akut vagy krónikus betegség a Reiki segítségével mennyi idő alatt gyógyítható. Minden egyes személy másképp reagál a kezelésekre. Valójában mindenki önmagát gyógyítja. A Reiki-csatornák pusztán eszközök, melyeken a páciens lehívja magának azokat az energiákat, melyekre szüksége van ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsen élete minden területén. Nem helyes, ha túlságosan kötődünk munkánk eredményéhez, vagy ha ítélkezünk ezzel kapcsolatban, mivel minden egyes személy pontosan annyi energiát vesz át, amennyire neki van szüksége, és a gyógyítás eredményei nem mindig szemmel láthatóak. És ne tévesszük soha szem elől, hogy a betegségnek mindig vannak jó kihatásai is, és az is lehet, hogy valaki még nem áll készen arra, hogy meggyógyuljon a fizikai szinten. Ha valakinek az egész testét végigkezeled, akkor lehetőséged nyílik arra, hogy megfigyelhesd, milyen hőmérsékletbeli különbségeket érzékelsz a test különböző részein. Mindenkinek másra van szüksége, tehát ennek megfelelően más és más energiamennyiséget vesz fel teste különböző részein. Ilyenkor megtanulhatod, hogy jobban odafigyelj azokra a részekre, melyek több energiát szippantanak be. Érdemes a klubdélutánon vagy Reiki baráti körben a tapasztaltakról kérdezz-felelek formában tapasztallatot cserélni ahol a mester egyéb felmerülő kérdésekre is válaszol.